Ring til os +45 47 76 01 01

European Regional Development Fund

Project title: Increasing the innovation capacity of Knudsen Plast s.r.o.

The main objective of the project is to support the innovative and R & D activities of our company by providing new innovative technology and its introduction into production, consolidating the position of the company in the market and increasing its competitiveness. At the same time, there will be an increase in employment as well as organizational innovation and the creation of space for the new product market. With the significant financial support of the EU in the form of a non - repayable financial contribution of 45% of total expenditure, the production process of plastic moldings is being upgraded and it will increase the quality, speed, efficiency and flexibility of the production process with a view towards sustainable development and environmental protection.

operacny program logo

Start date of the project: 11/2017
Completion date: 12/2018

Project location (registered office address of the recipient):
Knudsen Plast s.r.o.
Herľanská 547
093 03 Vranov nad Topľou, Slovakia


Zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti Knudsen Plast s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je podporiť inovačné a výskumno-vývojové aktivity našej spoločnosti obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby, upevniť postavenie spoločnosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť. Zároveň dôjde k zvýšeniu zamestnanosti ako aj k organizačnej inovácii, či vytvoreniu priestoru pre trh nového výrobku. Za výraznej finančnej podpory EÚ vo forme nenávratného finančného príspevku vo výške 45% celkových oprávnených výdavkov, sa inovuje výrobný proces výroby plastových výliskov, zvýši sa kvalita, rýchlosť, efektívnosť a pružnosť výrobného procesu s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

operacny program logo

Dátum začatia realizácie: 11/2017
Dátum ukončenia realizácie: 12/2018

Prijímateľ:
Knudsen Plast s.r.o.
Herľanská 547
093 03 Vranov nad Topľou, Slovakia

Client Testimonials

 • It is difficult to come up with suggestions for improvement on work and methods in a project that has run as smoothly as this.

  Philip Kusk
  Manager Product Maintenance, Origio
 • We are very satisfied with the collaboration and see Knudsen Plast as a very competent and innovative partner, that not only has extensive expertise within production, but also within innovation and R&D. They know how to take a product from a prototype, into large-scale production, and this know-how has been essential for MotilityCount. Furthermore the employees and managers at Knudsen Plast are all very customer-oriented and a pleasure to work it.

  Nicolaj H. Nielsen
  CFO, MotilityCount
 • We’ re very pleased with the work Knudsen Plast has done to ensure our product "X-pander"´s  time to market and high quality

  Eske W. Petersen
  Co-founder and CEO, Medichanical

Offcanvas Module DK

Vores temaer er bygget på en "responsive" ramme, hvilket giver dem en venlig, fleksibel fremtoning